Tuổi Biết Buồn

sáng tác: Phạm Duy-Ngọc Chánh
phối hòa âm: Duy Cường
ca sĩ: Thái Hiền

Click vào đây để nghe