Hạnh Phúc Đơn Côi (Khúc Buồn Số 8)

sáng tác: Thiết Kiện(thành viên diễn đàn GĐX)
phối hòa âm: Thiết Kiện
người hát: Thiết Kiện

Click vào đây để nghe