Sao Quên Lời Hẹn Ước

sáng tác: Khánh Minh (CLB Chasmusic)
phối hòa âm: Thái Hải
người hát: Nhật Minh (CLB Chasmusic)

thực hiện tai phòng thu âm Chasmusic (tháng 6/2018)

Click vào đây để nghe