Thành viên Thiết Kiện vừa viết xong ca khúc "Hạnh Phúc Đơn Côi (Khúc Buồn Số 8) và nhờ tôi xem lại và góp ý hoàn chỉnh:

Hạnh Phúc Đơn Côi (Khúc Buồn Số 8), bản gốc của Thiết Kiện


Tôi góp ý vài chỉnh sửa về tiết tấu, nhịp, nốt, khúc thức, lời ca và hợp âm:Click vào đây để nghe demo giai điệu bản chỉnh sửa "Hạnh Phúc Đơn Côi"