Con Đã Quên

sáng tác: Khánh Minh
soạn hòa âm và làm demo giai điệu: Đắc Tâm (tháng 01/2018)

Giai điệu đẹp, thông điệp xúc động, ca từ được chăm chút gieo vần có dẫn ý tốt.

Click vào đây để nghe demo giai điệu