Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch
Full Version: Ca Khúc Sáng Tác Sau Năm 1975 Qua Giọng Hát Hoang Dại MIÊN THẢO
♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ > Hoang Dại MIÊN THẢO > Ca Khúc Sáng Tác Sau Năm 1975 Qua Giọng Hát Hoang Dại MIÊN THẢO
 1. Ký Ức Ngày Mưa (nhạc: Viết Tiến, lời: Miên Thảo)-âm thanh stereo 3D (1 reply)
 2. Tên Em Gởi Gió (sáng tác: Tuấn Khanh) (0 replies)
 3. Buồn Khi Nào Nguôi (sáng tác: Thiết Kiện)-âm thanh audiophile stereo 3D (0 replies)
 4. Giấu (sáng tác: Viết Tiến)-âm thanh audiophile stereo 3D (0 replies)
 5. Thu Nhớ (lời: Nancy Tâm Huy, nhạc: Nguyển Tuấn Khanh) (0 replies)
 6. Xin Mãi Là Tình Nhân (sáng tác: Vũ Quốc Việt) (0 replies)
 7. Chia Tay Nhau Nhé Anh (sáng tác: Nguyễn Tuấn Khanh) (0 replies)
 8. Thu Phai (sáng tác: Nguyễn Tuấn Khanh) (0 replies)
 9. Cô Đơn (sáng tác: Dương Diệp Quý)-âm thanh stereo 3D (0 replies)
 10. Còn Mãi Yêu Người (sáng tác: Nguyễn Tuấn Khanh) (0 replies)
 11. Đêm Nay (sáng tác: Dương Diệp Quý)-âm thanh stereo 3D (0 replies)
 12. Nhỏ Nhoi (sáng tác: Dương Diệp Quý)-âm thanh stereo 3D (0 replies)
 13. Phía Sau (sáng tác: Dương Diệp Quý)-âm thanh acoustic stereo 3D (0 replies)
 14. Khoảng Trời (sáng tác: Dương Diệp Quý)-âm thanh stereo 3D (0 replies)
 15. Nghiêng (sáng tác: Dương Diệp Quý)-âm thanh stereo 3D (0 replies)
 16. Bình Dương Quê Tôi (thơ: La Toàn Vinh, nhạc: Phan Ni Tấn)-âm thanh stereo 3D (0 replies)
 17. Biển Cạn (sáng tác: Nguyễn Kim Tuấn) (0 replies)
 18. Bởi Thế Ta Yêu Nhau (sáng tác: Vũ Quốc Việt) (0 replies)
 19. Hạnh Phúc Mong Manh (sáng tác: Vũ Quốc Việt) (0 replies)
 20. Đường Trần (lời: Trường Kiên & Quỳnh Lệ, nhạc: Thanh Bình)-âm thanh stereo 3D (0 replies)
 21. Thiên Đường Biệt Ly (sáng tác: Nguyễn Tuấn Khanh) (0 replies)
 22. Phút Mong Chờ (sáng tác: Nguyễn Tuấn Khanh) (0 replies)
 23. Vàng Son Một Thuở Yêu Em (sáng tác: Vũ Quốc Việt) (0 replies)
 24. Cuộc Chiến Hoa Hồng (sáng tác: Nguyễn Đức Trung) (0 replies)
 25. Trang Giấy Quay Ngược Đầu (sáng tác: Mai Thu Sơn)-phiên bản hòa âm mới-âm thanh stereo 3D (0 replies)
 26. Trang Giấy Quay Ngược Đầu (sáng tác: Mai Thu Sơn)-âm thanh stereo 3D (0 replies)
 27. Sao Băng (sáng tác: Trần Quyên)-âm thanh stereo 3D (0 replies)
 28. Một Nửa Mùa Đông (sáng tác: Trần Quang Huy) (0 replies)
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.