Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch
Full Version: Nhạc Lý Căn Bản
♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ > KIẾN THỨC ÂM NHẠC > Nhạc Lý Căn Bản
 1. Pinned: Âm giai, điệu thức và cung khác nhau như thế nào? (0 replies)
 2. Pinned: Ngũ cung và vài điệu thức dân tộc trong âm nhạc (0 replies)
 3. Pinned: Music Theory Secrets, tác giả: Brent Coppenbarger (0 replies)
 4. Pinned: Music In Theory And Practice - Bruce Benward & Marilyn Saker (0 replies)
 5. Pinned: Những lỗi ký âm rất thường thấy khi sử dụng phần mềm ký âm (0 replies)
 6. Pinned: Ký âm ca khúc (0 replies)
 7. Pinned: Nhạc lý căn bản (0 replies)
 8. Cách đếm đúng nhịp phức 6/8, 9/8, 12/8 (0 replies)
 9. Chương III: Các ký hiệu ghi trường độ (tiếp) (2 replies)
 10. Học nhạc lý online (1 reply)
 11. Chương II: Các ký hiệu ghi cao độ (tiếp) (3 replies)
 12. Chương II: Các ký hiệu ghi cao độ (1 reply)
 13. Giới thiệu phần mềm Harmony.Assistant.v9.3.1.Multilingual (1 reply)
 14. Khái niệm nhạc lý mở đầu, Các ký hiệu trong âm nhạc (4 replies)
 15. Chương III: Các ký hiệu ghi trường độ (1 reply)
 16. Chương III: Các ký hiệu ghi trường độ (tiếp) (3 replies)
 17. Thang âm và cách nhận biết thang âm của 1 bài hát (0 replies)
 18. Quãng, vị trí nốt trên đàn, 1 số hợp âm cơ bản (0 replies)
 19. Quãng, vị trí nốt trên đàn, 1 số hợp âm cơ bản (0 replies)
 20. Quãng, vị trí nốt trên đàn, 1 số hợp âm cơ bản (0 replies)
 21. KÝ HIỆU ÂM NHẠC (0 replies)
 22. Chương IV: Ký hiệu ghi cường độ (tiếp) (0 replies)
 23. Chương IV: Ký hiệu ghi cường độ (0 replies)
 24. Chương III: Các ký hiệu ghi trường độ (tiếp) (0 replies)
 25. Chương III: Các ký hiệu ghi trường độ (tiếp) (0 replies)
 26. Chương II: Các ký hiệu ghi cao độ (tiếp) (0 replies)
 27. Chương II: Các ký hiệu ghi cao độ (tiếp) (0 replies)
 28. Chương I: Khái niệm tổng quát (0 replies)
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.