Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch
Full Version: Nuendo 4
♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ > HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM > Nuendo 4
 1. Pinned: Khai báo thêm hoặc loại bỏ các folders VSTPlugins trong Nuendo (0 replies)
 2. Pinned: Thiết Lập Giao Diện, Chọn Lựa Chế Độ Làm Việc Trong Nuendo 4 (0 replies)
 3. Pinned: Hướng dẫn sử dụng Nuendo 4 (0 replies)
 4. Pinned: Tập tin cài đặt Nuendo 4.3 (0 replies)
 5. Hiển thị kênh In-Out trên màn hình chánh của Nuendo 4 (0 replies)
 6. Hoàn Chỉnh (Mastering) Các Tracks Âm Thanh Đĩa Audio CD Trong Nuendo 4 (0 replies)
 7. Sử dụng nhạc cụ ảo trong Nuendo 4 (0 replies)
 8. Các loại Delay của Nuendo 4 (0 replies)
 9. Các tracks và kênh trong Nuendo 4 (0 replies)
 10. Xóa các dữ liệu không còn được sử dụng trong project (những dữ liệu rác) (0 replies)
 11. Sơ đồ xử lý âm thanh trên Nuendo 4 (0 replies)
 12. FX Channel trong Nuendo 4 (0 replies)
 13. Thể hiện hoặc giấu các tiện ích track audio trong Nuendo 4 (0 replies)
 14. Nuendo chỉ đọc được tập tin audio và video không dấu (0 replies)
 15. Thu giọng hát trên Nuendo 4 (7 replies)
 16. Thu âm guitar điện với cabinet (ampli+loa) trong Nuendo 4 (0 replies)
 17. Nuendo không nhận mic thu âm (4 replies)
 18. Tính năng expression trong MIDI (6 replies)
 19. Warp Sample (4 replies)
 20. Cách cài máy đếm nhịp (metronome) (0 replies)
 21. Không Hiểu Khi Thu Âm Nghe Được Giọng Mình (4 replies)
 22. Không hiểu và thao tác sai trong Inserts (16 replies)
 23. Hiểu rõ Nuendo và công dụng của các FX plugins (0 replies)
 24. Nuendo 4 với Asio4All (3 replies)
 25. Sao lưu những thiết lập ở Nuendo 4 (0 replies)
 26. Dọn dẹp file thừa của Nuendo (và cả Cubase) (6 replies)
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.