Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch
Full Version: Thường Thức Âm Nhạc
♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ > KIẾN THỨC ÂM NHẠC > Thường Thức Âm Nhạc
 1. Pinned: Từ điển âm nhạc (tiếng Anh)-tập tin pdf (0 replies)
 2. Pinned: Tài liệu chính tả âm nhạc bằng tiếng Anh (0 replies)
 3. Pinned: Kiến thức âm nhạc: các loại nhạc cụ và bộ gõ (0 replies)
 4. Pinned: Thường thức âm nhạc và thưởng thức âm nhạc (5 replies)
 5. Thực chất âm thanh analog của đĩa nhựa vinyl LP 33.3 vòng/phút phổ biến trên internet? (0 replies)
 6. Mô hình quán café ca nhạc sống phô trương kỹ thuật âm thanh không phù hợp (0 replies)
 7. Âm ổn định và âm không ổn định trong âm giai (0 replies)
 8. Về mặt vật lý, thế nào là quãng thuận và quãng nghịch trong hòa âm? (0 replies)
 9. Cao độ chuẩn (cao độ hòa nhạc-Concert Pitch) nốt A4 = 440Hz hay 441Hz hay 442Hz? (0 replies)
 10. Kiếm tiền quảng cáo trên youtube bằng âm nhạc (0 replies)
 11. Nhạc vàng, nhạc sến và nhạc sang (0 replies)
 12. Nhạc vàng và nhạc sến, ca sĩ và thợ hát (0 replies)
 13. Thứ bậc và tên gọi tiếng Anh các quãng 8 trên piano (0 replies)
 14. Định nghĩa đúng về "Romance" và "Ballad" trong âm nhạc (0 replies)
 15. Phổ biến và phân phối tác phẩm âm nhạc (1 reply)
 16. Monody, monophony, homophony, polyphony (0 replies)
 17. Tại sao không NGHE NHẠC mà lại CHƠI NHẠC? Chơi nhạc để được cái gì? (0 replies)
 18. Tempo - tốc độ (0 replies)
 19. Ca khúc và thời trang (0 replies)
 20. Thuật ngữ âm thanh tiếng Anh-từ S đến W (0 replies)
 21. Thuật ngữ âm thanh tiếng Anh-từ G đến R (0 replies)
 22. Thuật ngữ âm thanh tiếng Anh-từ A đến F (0 replies)
 23. Nhạc dễ nghe và nhạc khó nghe (0 replies)
 24. Hiện nay, còn ai mua audio CDs và video DVD gốc? (5 replies)
 25. "Đòi" và "Trả" tác quyền tác phẩm âm nhạc. (0 replies)
 26. Không đúng âm chuẩn (1 reply)
 27. Về các thể loại nhạc trong âm nhạc Việt Nam (0 replies)
 28. Nhạc vi tính và nhạc có tính người (0 replies)
 29. Monophony & polyphony (0 replies)
 30. Làm show lưu diễn vì mục đích gì? (0 replies)
 31. Âm nhạc vi tính (0 replies)
 32. Đã có một thời... (1 reply)
 33. Một bài viết về tình trạng suy đồi của âm nhạc Việt (4 replies)
 34. Sở thích nghe nhạc và cách nghe nhạc (13 replies)
 35. Âm nhạc Việt đang tàn lụi! (0 replies)
 36. Một nhóm nhạc trẻ của Pháp (1 reply)
 37. Rock (1 reply)
 38. Khác biệt giữa "chuyên nghiệp" và "nghiệp dư" (0 replies)
 39. Âm nhạc - một chất liệu của performance art (0 replies)
 40. Lịch sử âm nhạc (6/6) (0 replies)
 41. Lịch sử âm nhạc (5/6) (0 replies)
 42. Lịch sử âm nhạc (4/6) (0 replies)
 43. Lịch sử âm nhạc (3/6) (0 replies)
 44. Lịch sử âm nhạc (2/6) (0 replies)
 45. Lịch sử âm nhạc (1/6) (0 replies)
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.