Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch
Full Version: Nhận Xét Bản Cân Chỉnh Âm Thanh
♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ > KỸ THUẬT CÂN CHỈNH ÂM THANH AUDIOPHILE STEREO 3D (dành cho thành viên) > Nhận Xét Bản Cân Chỉnh Âm Thanh
 1. Pinned: Âm thanh audiophile = âm thanh stereo ngợp nghẹt không thể hiện được không gian âm thanh 3D (0 replies)
 2. Pinned: Âm thanh nén mp3 48kHz 24bit chuẩn 320kbps (0 replies)
 3. Pinned: Um, ù, đục, nhòa, gom giữa, chát chúa và...ồn (0 replies)
 4. Pinned: Âm thanh stereo 3D (0 replies)
 5. Pinned: Về việc xóa bài viết của thành viên (0 replies)
 6. Pinned: LƯU Ý CÁC THÀNH VIÊN (0 replies)
 7. Pinned: Tâm sự với các thành viên đang học cân chỉnh âm thanh 3D (2 replies)
 8. Pinned: Lời nhắn với các thành viên (0 replies)
 9. Pinned: So sánh bản âm thanh của mình với của người (0 replies)
 10. Pinned: Về việc nhờ Đắc Tâm nhận xét bản cân chỉnh âm thanh (0 replies)
 11. Không gian phòng hòa nhạc nhỏ trong nhạc Jazz (2 replies)
 12. Digital-Analog-Digital so với Digital-Digital (0 replies)
 13. Âm thanh rock với toàn bộ nhạc cụ ảo và FX plugins (0 replies)
 14. Âm thanh live được cân chỉnh "ngu dốt" thời digital (0 replies)
 15. Âm thanh digital-VN so với âm thanh analog-Mỹ (0 replies)
 16. Quan niệm "âm lượng" sẽ cho âm thanh nghe hay... (0 replies)
 17. Âm lượng trong bản âm thanh remastered của Alan Parsons (0 replies)
 18. Sự ngu dốt trong kỹ thuật âm thanh digital của các chuyên viên âm thanh Mỹ (0 replies)
 19. Sự trong sáng, rõ nét, nhẹ nhàng của âm thanh stereo 3D (0 replies)
 20. Chỉnh sửa âm thanh um, ù bằng EQ (4 replies)
 21. Sự tàn tệ của âm thanh thời kỹ thuật số (0 replies)
 22. "Chuyên viên âm thanh" Mỹ không hơn gì "chuyên viên âm thanh" Việt thời digital (0 replies)
 23. Âm thanh nhòa và đục so với âm thanh trong sáng, rõ nét, dầy, nặng và có không gian 3 chiều (0 replies)
 24. Đắc Tâm với guitar thùng (0 replies)
 25. Bài Thơ Đau (âm thanh 3D-không gian sân vận động có mái che) (0 replies)
 26. Dừng Lại (0 replies)
 27. Giấc Mơ Về Mẹ (nhạc Mông Cổ) - âm thanh acoustic 3D (0 replies)
 28. Âm thanh của Thúy Nga, Asia... (4 replies)
 29. Âm thanh "live in studio" (0 replies)
 30. Nằm Mơ (bản cân chỉnh âm thanh của Viết Tiến) (1 reply)
 31. Bản âm thanh 3D không gian phòng trà (0 replies)
 32. Một bản cân chỉnh âm thanh ca khúc VN năm 1990 tại Mỹ (0 replies)
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.