Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch
Full Version: Nuendo 3
♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ > HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM > Nuendo 3
 1. Pinned: Từ Vựng Thuật Ngữ Âm Nhạc Vi Tính Anh-Việt trên menu Nuendo 3 (0 replies)
 2. Pinned: Hướng dẫn sử dụng Nuendo 3 và Master trong Nuendo 3 (0 replies)
 3. Pinned: NHẮC LẠI (0 replies)
 4. Pinned: Các thành viên lưu ý trước khi đặt câu hỏi (1 reply)
 5. Pinned: Về việc nâng cấp trình độ các thành viên (0 replies)
 6. Pinned: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Nuendo 3/Nuendo 4 (10 replies)
 7. Nuendo chỉ đọc được tập tin audio và video không dấu (0 replies)
 8. Sơ đồ xử lý âm thanh trên Nuendo 3 (2 replies)
 9. Thao tác thu âm sai trong Nuendo 3 (10 replies)
 10. Tại sao khi thu có hiện tượng "hú" âm? (6 replies)
 11. Sử dụng FX plugins "offline" (12 replies)
 12. Nuendo 3.2.0.1128 (7 replies)
 13. Tăng/giảm tone trong Nuendo (8 replies)
 14. Chức năng Instrument Freeze trong Nuendo (5 replies)
 15. Video Hướng dẫn Sử dụng Nuendo 3 (14 replies)
 16. Xóa những file thừa không sử dụng sau khi thu âm (2 replies)
 17. Lỗi khi chèn FX Send (3 replies)
 18. Mất thể hiện công cụ add MIDI track (0 replies)
 19. Xuất file mp3 trong Nuendo 3 (0 replies)
 20. Cách làm tối ưu hóa Windows XP Pro cho Nuendo hoạt động (3 replies)
 21. Chú Tâm ơi con hỏi về Tempo (2 replies)
 22. Cắt chẻ (split) (2 replies)
 23. Nuendo và Pro Tools (4 replies)
 24. Nuendo ngắt âm thanh nửa chừng khi thu (2 replies)
 25. Nhập file video vào Nuendo (1 reply)
 26. Âm thanh vỡ/bể trong Nuendo (7 replies)
 27. V/v phím tắt và thước đo trong Nuendo (7 replies)
 28. Giao tiếp các files giữa Sonar và Nuendo. (2 replies)
 29. Nuendo 3 đang chạy, tự nhiên thoát ra (1 reply)
 30. Lưu file Sonar và Nuendo có tracks audio. (0 replies)
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.