Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch
Full Version: Câu Lạc Bộ Sáng Tác Ca Khúc Chasmusic
♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ > KỸ THUẬT SÁNG TÁC CA KHÚC > Câu Lạc Bộ Sáng Tác Ca Khúc Chasmusic
 1. Pinned: Địa chỉ và thời gian sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Sáng Tác Ca Khúc Chasmusic (2 replies)
 2. Pinned: Tiêu chí sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Sáng Tác Ca Khúc Chasmusic (0 replies)
 3. Mưa Ngâu, thơ: Văn Huấn, nhạc: Văn Cường (0 replies)
 4. Đoạn nhạc khởi ý-7 và bài thơ "Thuở Làm Thơ Yêu Em" của Trần Dạ Từ - bài tập 7 (3 replies)
 5. Sinh nhật năm thứ 2 của CLB Sáng Tác Ca Khúc Chasmusic (1 reply)
 6. Họp mặt đầu năm âm lịch 2018 CLB Sáng Tác Ca Khúc Chasmusic (0 replies)
 7. Buổi tập nhạc của thành viên CLB Chasmusic (0 replies)
 8. Xin Ngày Xưa Trở Lại, sáng tác: Khánh Minh (0 replies)
 9. Con Đã Quên, sáng tác: Khánh Minh (0 replies)
 10. Sài Gòn Mùa Đông, sáng tác: Khánh Minh (0 replies)
 11. Buông, sáng tác: Khánh Minh (Tấn Định)-2 phiên bản (Đắc Tâm hát & NSND Trần Hiếu hát) (0 replies)
 12. Giọt Đàn Đêm Mưa, sáng tác: Văn Cường - bài tập 6 (0 replies)
 13. Câu nhạc khởi ý để phát triển thành ca khúc-bài tập 6 (4 replies)
 14. Sáng tác ca khúc tử tế không đơn giản cho dù đã có gợi ý (0 replies)
 15. Câu nhạc khởi ý để phát triển thành ca khúc-bài tập 5 (2 replies)
 16. Đoạn nhạc khởi ý để phát triển thành ca khúc-bài tập 4 (2 replies)
 17. Phát triển ca khúc từ đoạn nhạc khởi ý-bài tập 3 (2 replies)
 18. Phát triển đoạn nhạc khởi ý thành ca khúc 2 đoạn hoàn chỉnh-bài tập 1 (1 reply)
 19. Phát triển giai điệu dựa vào đoạn nhạc khởi ý (motive) có sẳn-Bài tập 2 (2 replies)
 20. Lưu Ly Trương Chi, sáng tác: Văn Cường (2 phiên bản thu âm) (0 replies)
 21. Mây Ơi, Tình Ơi - sáng tác: Văn Cường (0 replies)
 22. Tiếng Mưa - sáng tác: Khánh Minh (0 replies)
 23. Gặp Lại Bằng Lăng - sáng tác: Văn Cường (0 replies)
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.