Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch
Full Version: Ý Kiến Và Đề Xuất Của Thành Viên
♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ > TẢN MẠN ÂM NHẠC > Ý Kiến Và Đề Xuất Của Thành Viên
 1. Pinned: Khả năng nghe nhạc và cảm thụ âm nhạc của các thành viên diễn đàn GĐX (0 replies)
 2. Lời cảm ơn của nguyên thành viên diễn đàn Giai Điệu Xanh (0 replies)
 3. Cám ơn chú Đắc Tâm và diễn đàn Giai Điệu Xanh (0 replies)
 4. Vấn đề v/v đăng ký thành viên diễn đàn (3 replies)
 5. Xin bản phối âm MIDI để tham khảo (0 replies)
 6. Xin bản project mix và master để tham khảo (0 replies)
 7. Xin mẫu project Nuendo trong việc sử dụng delay và reverb (0 replies)
 8. Xin nhạc sĩ chỉ bảo (1 reply)
 9. Cảm nhận về âm thanh 3D của thành viên diễn đàn GĐX (3 replies)
 10. Sử dụng reverb và delay. (0 replies)
 11. Cách học hôm nay: bắt chước cho nhanh (0 replies)
 12. Tải về các files trong diễn đàn. (6 replies)
 13. Về việc tham khảo các bài hướng dẫn (0 replies)
 14. Tiếp tục hướng dẫn sử dụng Nuendo 3 (1 reply)
 15. Cách học tiếng Anh (1 reply)
 16. Yêu cầu cho tải các files minh họa trong mục Kỹ Thuật Mix Âm Thanh 3D (0 replies)
 17. Kiếm tiền từ nghệ thuật? (2 replies)
 18. Về những thứ cần (6 replies)
 19. Đăng bài trên trang chủ Giai Điệu Xanh (1 reply)
 20. Thỉnh cầu của mrcwalk (2 replies)
 21. Cảm nhận về diễn đàn (1 reply)
 22. Chú Đắc Tâm nợ tôi 1 lời giải thích (3 replies)
 23. Có phải là đạo bài viết của chú Tâm (9 replies)
 24. Thế nào là UNDERGROUND? (5 replies)
 25. Để làm 1 nhạc sĩ cần học những gì? (3 replies)
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.