Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ _ Kỹ Thuật Sáng Tác Ca Khúc _ Thu Hát Cho Người, sáng tác: Vũ Đức Sao Biển

Posted by: admin Jun 8 2018, 09:07 AM

Thu Hát Cho Người

sáng tác: Vũ Đức Sao Biển
ca sĩ: Tuấn Ngọc

https://cloudup.com/cfmoWhnWPay

Ca khúc đẹp vì giai điệu hát theo hợp âm vòng quãng 5.


Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)