Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ _ Ca Khúc Việt Nam _ Du ca (ca khúc xã hội) nhạc trẻ Sài Gòn thập niên 1970

Posted by: admin Jun 8 2018, 08:02 AM

Bài Hát Cho Người Tuổi Trẻ

sáng tác: Lê Hựu Hà
trình bày: Elvis Phương và ban nhạc Phượng Hoàng
(ghi âm tại Sài Gòn trước 1975)

Du ca (ca khúc xã hội) nhạc trẻ Sài Gòn thập niên 1970

https://cloudup.com/cHpcowQwj7N


Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)