Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ _ Giới Thiệu Ca Khúc Mới _ Mưa Lạc Lối 2, sáng tác: Khánh Minh (CLB Chasmusic)

Posted by: admin Jul 1 2018, 01:30 PM

Mưa Lạc Lối 2

sáng tác: Khánh Minh (CLB Sáng Tác Ca Khúc Chasmusic)
phối hòa âm: Thái Hải
người hát: Đắc Tâm

https://cloudup.com/cIxeXg9Um2W


Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)