Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ _ Ca Khúc Của Thành Viên _ Hạnh Phúc Đơn Côi (Khúc Buồn Số 8), sáng tác: Thiết Kiện

Posted by: admin May 12 2018, 05:40 PM

Thành viên Thiết Kiện vừa viết xong ca khúc "Hạnh Phúc Đơn Côi (Khúc Buồn Số 8) và nhờ tôi xem lại và góp ý hoàn chỉnh:

Hạnh Phúc Đơn Côi (Khúc Buồn Số 8), bản gốc của Thiết Kiện


Tôi góp ý vài chỉnh sửa về tiết tấu, nhịp, nốt, khúc thức, lời ca và hợp âm:https://cloudup.com/cUDW3oioS_u demo giai điệu bản chỉnh sửa "Hạnh Phúc Đơn Côi"

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)