Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ _ Thường Thức Âm Nhạc _ Thực chất âm thanh analog của đĩa nhựa vinyl LP 33.3 vòng/phút phổ biến trên internet?

Posted by: admin May 16 2018, 10:14 AM

Phải hiểu âm thanh phổ biến trên internet chỉ là tín hiệu số (và cần phải qua bộ chuyển đổi tín hiệu digital thành âm thanh analog-D/A Converter thì mới phát ra âm thanh được) với chất lượng và âm lượng tùy thuộc vào tai nghe và cách chuyển đổi âm thanh analog sang tín hiệu kỹ thuật số của chuyên viên thực hiện việc chuyển đổi này. Như vậy âm thanh analog trên đĩa nhựa LP 33.3 vòng/phút được phổ biến trên internet cũng là tín hiệu digital chứ thực chất không phải là âm thanh analog như khi nghe trực tiếp từ đĩa nhựa qua máy hát đĩa+bộ tăng âm+cặp loa.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)