Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ _ Ca Khúc Việt Nam _ Đạo Ca 6. Lời Ru, Bú Mớm, Nâng Niu (thơ: Phạm Thiên Thư, nhạc: Phạm Duy)

Posted by: admin Aug 5 2018, 04:45 PM

Đạo Ca 6. Lời Ru, Bú Mớm, Nâng Niu

thơ: Phạm Thiên Thư
nhạc: Phạm Duy
phối hòa âm: Hồ Đăng Tín
ca sĩ: Thái Thanh
ghi âm tại Saigon trước năm 1975

https://cloudup.com/cdGP7AawFZ2
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)