Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ _ Giới Thiệu Ca Khúc Mới _ Tình Nồng Đắng Cay, sáng tác: Khánh Minh (CLB Chasmusic)

Posted by: admin Jul 1 2018, 01:35 PM

Tình Nồng Đắng Cay

sáng tác: Khánh Minh (CLB Sáng Tác Ca Khúc Chasmusic)
phối hòa âm: Thái Hải
ca sĩ: Khánh Minh

thực hiện tại phòng thu âm Chasmusic (tháng 6/2018)

https://cloudup.com/cbMpFdIXNMVPowered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)