Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ _ Ca Khúc Của Thành Viên _ Cha Về Nơi Đâu, sáng tác: Hà Văn

Posted by: admin May 20 2018, 09:02 AM

Cha Về Nơi Đâu

sáng tác: Hà Văn (thành viên diễn đàn Giai Điệu Xanh)

Văn bản ca khúc của Hà Văn được ký âm với nhiều lỗi chính tả âm nhạc và tiến hành giai điệu chưa đẹp với khúc thức không tròn trịa, lời ca luộm thuộm (thừa từ):

- Đôi chân con bé (mà) đường dài gian nan

- Con thương Cha ướt đẫm (rơi) dòng châu

- Công ơn Cha (con) khắc ghi muôn đời sau

- Như bông hoa sớm mai (đã) úa màu

- Ôi khói sương (đã) đưa Cha về đâu?

Kiệm từ để lời ca bóng bẩy, hoa mỹ hơn và câu nhạc bớt luộm thuộm hơn.Văn bản ca khúc hoàn chỉnh sau khi được Đắc Tâm góp ý chỉnh sửa:https://cloudup.com/c3CrElIzOyo do Lê Nguyễn Quỳnh (nguyên thành viên diễn đàn Giai Điệu Xanh) thực hiện

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)