Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ _ Giới Thiệu Ca Khúc Mới _ Sao Quên Lời Hẹn Ước, sáng tác: Khánh Minh (CLB Chasmusic)

Posted by: admin Jul 2 2018, 04:16 PM

Sao Quên Lời Hẹn Ước

sáng tác: Khánh Minh (CLB Chasmusic)
phối hòa âm: Thái Hải
người hát: Nhật Minh (CLB Chasmusic)

thực hiện tai phòng thu âm Chasmusic (tháng 6/2018)

https://cloudup.com/cAojhSdvunM


Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)