Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ _ Kiến Thức Hòa Âm _ Tình Tự Mùa Xuân (Từ Công Phụng)

Posted by: admin Jul 12 2018, 04:33 PM

Tình Tự Mùa Xuân

sáng tác: Từ Công Phụng
ca sĩ: Tuấn Ngọc

Giai điệu đẹp vì được viết dựa trên tiến hành hợp âm theo vòng quãng 5.

https://cloudup.com/cflm_6DzLmo
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)